Indmeldelse

Inden du bliver betalende medlem, kører du nogle ture med os. Hvis det er en klub for dig, så indmeldes du ved henvendelse til Kasserer Henning Lund på mobil 27111366.

Et årskontigent for at være medlem i NCM koster: 
  • Enkelt medlem: 300 kr.
  • Familie og unge under 18 år: 150 kr.

Beløbet sættes ind på vores bankkonto ved Nordea Bank. – Reg. Nr. 5567 konto 7552677905